Při hodinách pracujeme s cizojazyčnými poslechy, prezentacemi, filmy, nahrávkami ....

Při hodinách pracujeme s cizojazyčnými poslechy, prezentacemi, filmy, nahrávkami ....